Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, znanej również jako Czarna Madonna, stanowi jedno z najważniejszych i najbardziej czczonych przedstawień Maryi w tradycji katolickiej. Jej obecność na polskiej...